Seminarer

110 of 15 items

3.desember 2019: 5G vertikaler innen 2022

03.12.2019 11:15 - 1630

Mange operatører i Norge, Europa og resten av verden er godt i gang med sine planer for 5G. I Norge vil operatørene lansere 5G i løpet av 2020, og har ganske ambisiøse utrullingsplaner i årene som kommer Hvilke tjenester utover mobil data vil være blandt de første som kommer til å bli tatt i bruk? […]

Event Details

13 juni med temaet 5G sikkerhet -(nå med link til presentasjoner , se agenda)

13.06.2019 1100-1600

I løpet av neste 12-18 måneder kommer flere operatører til å lansere 5G. Det er mye diskusjoner rundt sikkerhet. Hva er egenlig utfordringene, og hvordan løser vi disse? Hvilke nye (eller gamle) utfordringer vil 5G innebære med tanke på sikkerhet? Vil det bli nye aspekter som må ivaretas? Hvordan vil bransjen angripe denne situasjonen, og […]

Event Details

Nest seminar vil bli arrangert 4. desember 2018 kl 11-16. Sted: Microsoft, Lysaker torg 45 . Temaet er Kommersiell bruk av IoT og 5G.

01.11.2018 – 20.12.2018

Tingenes Internet (IoT) har kommet opp som en av de store nye mulighetene innen Telekom bransjen og flere mobiloperatører har de siste månedene lansert NB-IoT i det eksisterende 4G-nettet . NB-IoT, åpne plattformer, AI og også fremtidig 5G åpner opp for en helt ny verden av forretningsområder og vertikaler. Hvilke tjenester jobbes det med i […]

Event Details

5G – Hvilke tekniske utfordringer vil vi møte ved introduksjon av 5G. Hvilke strategier ser leverandører og operatører for seg

12.06.2018 11.45 - 16.00

5G nærmer seg med stormskritt. Hele Telekom bransjen fordereder seg, men hvilke utfordringer ser man for seg Hvilken strategi legger operatørene Hvordan går det med standardisering Hvilke konkrete initativ er alleredet i gang Hvordan legger myndighetene til rette for frekvenser Agenda 11:15 – 12:00 Lett lunsj 12:00 – 12:10 Innleding 12:10 – 12:40 Frekvenser til 5G […]

Event Details

Cloud og Network Function Virtualization

06.06.2017 11.00 - 16.30

Telecom industrien går fra dedikert  HW til standard IT hyllevare Mange fordeler, tjenester kan utvikles uavhengig av underligende HW Går fra lang utviklingstid til svært kort utviklingstid, og stor produksjon av nye tjenester der det går sekunder mellom hver ny tjeneste lansering, der det før gikk måneder mellom hver lansering Produksjonsplatformene blir datasentre og en […]

Event Details

Tingenes internet og forretningsmodeller

30.11.2016 11.00 - 16.30

Vi får helt nye muligheter med den kommende Tingenes Internett teknologi Forretningsmodellen kan være kompleks da det er flere aktører, terminalleverandører, nettverksleverandører, operatører, datavarehus og ulike brukere Tingenes Internet er også en viktig del av 5G og vi vil få en mangedobling av tilkoplede enheter og funksjoner Telekomaktørene må sikre sin del av verdikjeden, for […]

Event Details

Tingenes internet, IoT

15.06.2016 11.00-16.00

Vi får helt nye muligheter med den kommende Tingenes Internett teknologi Forretningsmodellen kan være kompleks da det er flere aktører, terminalleverandører, nettverksleverandører, operatører, datavarehus og ulike brukere Tingenes Internet er også en viktig del av 5G og vi vil få en mangedobling av tilkoplede enheter og funksjoner Telekomaktørene må sikre sin del av verdikjeden, for ikke å […]

Event Details

Hvordan møte framtidens deknings- og kapasitetsbehov? Er småceller løsningen?

18.06.2014 11.00 - 15.00

Kravet til mobilt bredbands kapasitet i urbane områder har økt dramatisk de siste årene. Flere og flere mobil operatører vurderer småcelle enten som hetnet-løsninger eller selvstendig deknings lag for å klare å ta unna det økte behovet. Små celle løsninger kan være basert på lisensierte frekvenser eller ulisensierte (WiFi).  Små celler er også løsningen for god […]

Event Details