Du kan bli medlem i Mobil Agenda ved å sende ønske om innmelding, sammen med følgende informasjon til Kasseren:

  1. Etternavn og fornavn på medlem

  2. Organisasjonsnavn og adresse

  3. e-mail og telefon-nummer

  4. Medlemstype: Organisasjon, individuell eller heltidsstudent

  5. Faktura-adresse for medlemsavgift.

          1500 kr/år for organisasjoner, 500 kr/år for enkeltmedlemmer

          Medlemsskap for heltidsstudenter er gratis.

  1. Hvilke sider ved 4G/5G er av spesiell interesse

Eller fyll ut innmeldingsskjema her

Medlemsavgiften dekker møtedeltakelse og lunsj på alle ordinære medlemsmøter.