Styret

Vegard Kjenner

Vegard Kjenner har 18 års erfaring fra telekombransjen, Han har jobbet 10 i NetCom innen teknisk ledelse og produktutvikling, bl.a. som produktdirektør og teknisk direktør.

Har også 3 års erfaring som CEO i Enfo Nordic AS, Nordens ledende innen tekniske løsning for strømstyring og aggregering av fleksibel overskuddslast. Vegard jobber nå som Excecutive Account Manager i Huawei.

Han har vært ansvarlig for lansering av verdens første kommersielle 4G nett i 2009, og ansvarlig for Norges første lansering av iPhone. Han besitter en god kombinasjon av teknisk og kommersiell forståelse og erfaring innen telekom. Han finner også nye tekniske muligheter og forretningsmodeller utrolig spennende.

Knut Baltzersen

Knut Baltzersen er ansatt som sjefingeniør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

 Baltzersen har arbeidet med Nødnett siden 2005 og er nå mest opptatt med å vurdere fremtidige løsninger for nød- og beredskapskommunikasjon i kommersielle 4G/5G-mobilnett. Baltzersen har også mange års erfaring fra tidligere arbeidsforhold i hhv. Telenor og konsulentselskapet Teleplan.

Roy Nilssen

Tom Kristian Berg

Jobber som løsningsarkitekt i Nokia, med hovedfokus på Telenor som kunde-CTO. Han er også ansvarlig for Nokia’s bidrag i forskningsprosjektene; 5G-VINNI og FUDGE-5G.

Han har hatt en rekke ulike stillinger i Nokia (tidligere Alcatel) innen SW utvikling, teknisk ledelse og system-arkitektur. Han har i en lengere periode vært utestasjonert for Alcatel i Belgia.  Han har også jobbet for Siemens to år med leveranser av GSM og IN til Netcom.  Han har ledet leveransen av Mobilt Bedriftsnett til Telenor og har de siste årene fokusert særskilt på 5G og Cloud baserte plattformer for tjenestetilbydning.

Kennet Nomeland

Kennet Nomeland jobber som radioarkitekt i Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter.

Avdelingen han jobber i har blant annet ansvaret for forvaltning og videreutvikling av taktiske og strategiske radiosystemer, satellitt, fiber og nettverksinfrastruktur i Forsvaret. Nomeland har lang erfaring i telekombransjen og har blant annet jobbet i NetCom og TeliaSonera.

Olaf Søetorp Moe

Olaf Søetorp Moe har 25 års erfaring fra telekombransjen, fra forskning og utvikling til salg og nettleveranse. Han jobber i Ericsson og har «svart belte» i alt som starter på IMS og nysertifisert innenfor cloud og virtualisering.