Mobil Agenda er et interesseorgan med formål “å være en møteplass og en katalysator for ulike aktører med felles interesse, for å medvirke til norsk verdiskapning knyttet til utvikling og bruk av UMTS og beslektede mobile teknologier”.

Gjennom deltagelse i Mobil Agenda skal medlemmene bidra til gjensidige kunnskapsoppdateringer, diskusjoner og samarbeide om alle aspekter ved UMTS og beslektede mobile teknologier, blant annet forskning, standardisering, marked, produkter, tjenester, økonomi og brukeraspekter.

Denne hjemmeside benyttes for å presentere informasjon av felles interesse.