Årets første konferanse kommer til å bli meget interessant.

Vi får bl.a. besøk av Vladimir Kabanenko, tidl CTO i Kyivstar Ukraina som vil gi oss et innblikk i hvordan de har klart å opprettholde sine tjenester under den pågående krigen. I tillegg har vi et fullspekket program som vil fokusere på 5G, bruk av 5G og robuste nett

Snarøyveien 36, Fornebu (Ericsson sine lokaler)
Tirsdag 17.januar 2023 kl 10:45(11:30) -16:00 (lett lunsj 10:45 – 11:30)

Påmelding sendes til vegard.kjenner@huawei.no innen fredag 13.januar. Gi et hint om du ønsker en enkel lunsj først!

Husk at medlemskap i Mobil Agenda gjelder hele organisasjonen din, så vennligst spre budskapet!

Agenda:

10:45 – 11:30   Lett lunsj

11:30 – 11:35  Innledning

11:35 – 12:00  Helping our valued customers and partners harness disruptive and innovative tech trends to build their solutions around Edge Computing, AI and 5G technologies. Leonard Scheepsma, Microsoft

Microsoft vil gi oss et dypdykk i deres arbeid rundt Edge computing, AI og 5G

12:00 – 12:25   5G og eHelse. Per Hjalmar Lehne, Telenor Research

Telenor vil gi oss et innblikk i arbeidet de gjør i samarbeid med helsesektoren og hvordan 5G kan hjelpe i Deres utfordringer

12:25 – 12:50   Googles planer i Norge med nytt datasenter og strategi for 5G og Telekom. Kjell Arne Yttervik og Juan Ramirez, Google

Google vil gi oss et innblikk inn i Deres planer rundt nytt datasenter, Telekom og 5G I Norge

12:50 – 13:10  Pukkellaks og kunstig intelligens. Vegard Kjenner, Huawei Norge

Pukkellaks invaderer våre elver, og er i ferd med å utrydde vår atlantiske laks. I Berlevåg har vi nå ved bruk av kunstig intelligens og maskinlæring  muligheten til å automatisk sortere ut denne uønskede arten og samtidig bruke den som er ressurs.

13:10 – 13:40  Erfaring og bruk av mobile nett under krig i Ukraina. Vladimir Kabanenko, Kyivstar

  Nylig avgåtte Teknisk Direktør i Kyivstar kommer til Fornebu for å gi oss førstehånds innblikk i hvordan Kyivstar gjorde forberedelser, utfordringene underveis og nasjonale samarbeidet som har gjort det mulig å holde nettet oppe under krigen i Ukraina.

13:40 – 14:10  Kaffe

14:10 – 14:30   Nasjonal digital suverenitet i et fremtidig mobilmarked. Aleksander Iversen, NKOM

Det sies at Norge har verdens beste mobilnett. Men den teknologiske utviklingen, en tilspisset konkurranse og nye måter å levere tjenester på, gjør at mobilmarkedet endrer seg. Alexander Iversen vil snakke om de endringene vi ser, og hvordan dette påvirker sikkerhetsreguleringen og vår evne til å opprettholde nasjonal digital suverenitet

14:30 – 14:50  Strømforbruk og strømsparing i mobilnett. Espen Dahl Steins, ICE

Flere og høyere frekvensbånd, større båndbredder og aktive antenner med massiv MIMO gir høyt strømforbruk på mobile basestasjoner. Med fokus på miljø, økonomi og sikkerhet finnes en rekke tiltak for senke forbruket og bruke strømmen der den gjør nytte.

14:50 – 15:15    Bruk av private 5G-nett i sykehusbygg. Torkel Thune, Oslo universitetssykehus HF

  Helseforetakene i Helse Sør-Øst skal nå ta i bruk private mobilnett for oppkobling av medisinsk utstyr og maskiner i sykehusbygg. Torkel Thune vil fortelle om hvilke strategiske vurderinger som ligger bak valget av privat 5G-nett som bærer for slik kommunikasjon, og hvordan man ved Oslo universitetssykehus HF tenker seg å utnytte 5G-teknologien i det videre

15:15 – 15:40  Sikring av 5G til militært bruk med offentlige og private 5G nett. Kennet Nomeland, Forsvarsmateriell

  Forsvarssektorens Team 5G jobber tett med våre strategiske partnere Telenor og Telia for sikring av 5G til militært bruk med offentlige og private 5G nett. Vi jobber etter smidig metodikk sammen med våre partnere. Fokus er sikkerhet og praktiske løsninger tilpasset militært bruk.

15:40 – 16:00  Legge til rette for tjenesteutvikling i et digitalt eko-system med 5G-egenskaper, støttet av «Network as Code».  Tom Kristian Berg, Nokia

  Vi opplever en markedsendring fra fokus på nett-tilkobling, til et eko-system-marked sentrert om tjeneste-utvikling. «Network as Code» er et konsept som tilrettelegger for dette via SaaS (SW as a Service) og SDKs (tjenesteutviklingsplattformer) for applikasjonsutvikleren