Velkommen til Mobil Agenda seminar:

“Private 5G-nett gjør ideer om til virkelighet”

Snarøyveien 36, Fornebu (Ericsson sine lokaler)

Torsdag 12.mai kl 11:00-16:00

Private nett er en av de mest spennende nye mulighetene med 5G. Industrier, myndigheter og operatører har alle dette på sin agenda for årene som kommer, men hva planlegger egentlig de forskjellige sektorene?

Forskjellige aktører vil i dette seminaret belyse sine visjoner, planer, muligheter og utfordringer rundt private nett.

Vi vil også gi deltagerne en liten smakebit på hva vi har i vente med 6G

Velkommen!

11:00 – 11:45   Lett lunsj

11:45 – 11:55  Innledning

11:55 – 12:20  Muligheter for private nett. Espen Slette, NKOM

Skal man etablere et privat nett ved bruk av mobilteknologi så «må» dette i dag skje i samarbeid med mobiloperatørene. For veldig mange gir dette mening, men for noen så kan det være behov for andre løsninger. Er det et behov for dette og hva gjør myndighetene for å legge til rette for slik etablering. Fagsjef Espen Slette i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil si litt om hva som skjer i Norge og Europa på dette området

12:20 – 12:45   Raskt, sikkert, og bare ditt – Private 5G nett as a service. Henning Huuse, Telia

Interessen rundt private mobilnett og spesialiserte tjenester i de nasjonale mobilnettene øker i takt med behovet for sikker, pålitelig, og i mange tilfeller forretningskritisk kommunikasjon. Telia har bred erfaring med private nett i ulike bransjer. Henning Huuse, forretningsutvikler i Telia Next, vil dele innsikt om hvilke muligheter som finnes og på hvilken måte 5G vil akselerere dette markedet

12:45 – 13:10   Private 5G nett i et Telenor perspektiv. Bjørn Lydersen, Telenor Business

Private lukkede mobilnett kan etableres på et avgrenset område. Eksempler kan være i bygninger som sykehus og fabrikker eller utendørs på industriområder og havner. Mobiltrafikken går lokalt på området og nettet er forbeholdt én spesifikk kunde. Det sikrer høy kapasitet, dekning og oppetid, gir fleksibilitet og avansert funksjonalitet. Private mobilnett kan også samhandle eller integreres med offentlige mobilnett for ytterligere fleksibilitet og bruksområder

13:10 – 13:35  Forsvarets erfaringer med bruk av private 5G nett. Kennet Nomeland, Forsvarsmateriell

Gjennom piloten FUDGE 5G har Forsvarsmateriell, FFI og Hærens Combat Lab i 2021 testet ut bruk av private 5G nett ute i felt i tett samarbeid med Telenor Research. Piloten har så langt gitt forsvarssektoren nyttig læring på hvordan arkitekturen skal se ut og i hvilke scenarier private 5G nett er nyttige og hvilke utfordringer som fortsatt må løses.

13:35 – 13:50  Generalforsamling

13:50 – 14:20  Kaffe

14:20 – 14:45   Use case – Erfaringer med Private mobile nett. Erik Hovstad, NetNordic Norge  

Det er nå ett år siden NetNordic og Nokia inngikk en rammeavtale med Equinor om levering av private mobile nett. Hva har skjedd dette året og hvilke erfaringer har vi gjort oss hos Equinor og andre kunder? Vi vil også beskrive hvordan vi ser at teknologien og markedet for private 5G nett utvikles framover. Stikkord her er private versus offentlige nett, arkitektur, spektrum, 3GPP releaser, funksjonalitet, bruksområder, slicing, eSIM/iSIM, sikkerhet og 5G versus WiFi 6.

14:45 – 15:10  Learnings from cutting edge private 5G deployments, Kashif Mahmood, Telenor R&D

In this talk, Kashif from Telenor Research will share experiences from early deployments of  cutting edge private 5G networks in the context of EU funded FUDGE-5G project

15:10 – 15:35   Industri 4.0 Økosystem og Samarbeid med Partnere. Ida Sørlie, Ericsson

  Ericsson har en systematisk fremgangsmåte for å posisjonere 5G og mobilteknologi som standard i Industri 4.0. Da mange og diverse typer av partnere trengs for å aksiellere adopsjon, kreves en høyere grad av dedikasjon og automatisering for å utnytte nettverkseffekter raskere. Presentasjonen vil gå gjennom referanser og caser der partnere som f.eks. ABB lever verdien av 5G, samt introdusere markedsplattformen som matcher partnere og behov

15:35 – 16:00  6G og veien mot 6G i 2030, Anders Teslo, Huawei

  5G er hot tema om dagen men mobilbransjen står aldri stille – hva er veien dit og hvordan ser vi for oss at 6G kan være.

16:00 – 16:25  Private LTE Nett , Use cases, Edge og Hybride Nett, Arnt Erling Skavdal, Tampnet

  Tampnet deler erfaringer fra en rekke implementeringer i Nordsjøen og Gulf Of Mexico