AI er på full vei inn i Telekom bransjen. Hvilke
muligheter gir dette, og hvilke endringer vil
det innebære for bransjen vår?

Snarøyveien 36, Fornebu (Ericsson sine lokaler)
Onsdag 17. januar 2024 kl 10:45 – 16:00

Påmelding sendes til vegard.kjenner@huawei.com innen onsdag 10.januar. Gi et hint om du ønsker en lett lunsj i forkant!

Agenda

10:45 – 11:30 Lett lunsj
11:30 – 11:35 Innledning

11:35 – 12:00 Er den digitale tilliten under press? NKOM
De nordiske landene kjennetegnes av høy tillit befolkningen imellom. Er tilliten
truet av svindeltrykket i samfunnet? Årlig tapes over 600 millioner kroner til
svindel, hvorav halvparten skjer gjennom sosial manipulasjon. Alle har vi blitt
utsatt for Spoofing, SMiShing eller tilbud som er for gode til å være sanne. KI
bidrar både med løsninger og utfordringer. Nå har offentlige myndigheter og
tilbydere slått seg sammen i en nasjonal ekspertgruppe for å finne tiltak for å tette
sårbarheter innenfor tale- og SMS-kanalene.

12:00 – 12:25 Bruk av AI for å analysere telemetri i mobilnett – “Self
driving networks”. Håkon Bryhni, Simula
Mobilnettene samler store mengder data om trafikken, såkalt telemetri. AI kan
bidra til å realisere nett som kan reparere seg selv ved klassifisering av feil i nettet
og bidra til raskere feilretting og mer robuste mobilnett.

12:25 – 12:50 The Algorithm Armada: Navigating the Uncharted Waters of
GenAI. Michael Braaten Sund, Google
I snart 10 år har Google jobbet med GenAi, og lagt grunnlaget for hva vi ser i dag.
Vi løfter på lokket og viser hva vi har gjort, og hvor vi er på vei

12:50 – 13:15 Lead the AI Era with the Microsoft Cloud. Christoffer
Frenning, Microsoft
As new AI technology grabs headlines and captures imaginations for businesses
and consumers alike, organizations have a unique opportunity to harness the
power of AI to drive value faster in their own businesses. Microsoft is infusing
Generative AI in all products as Copilots, designed to augment human capabilities
– and laying the foundation for a whole new era in computing.
Mobil Agenda
Den faglige møteplassen for mobilbransjen

13:15 – 13:40 Networking for the era of AI. Madhu Pandya, Ciena
-What will be the impact of AI on telco network, -What are the challenges &
opportunities created by fusion of AI and Edge for Telco -How can Telco prepare to
address them, what are the networking strategies, architecture blueprint and
innovative technologies required to create & capture value of network in the era of
AI

13:40 – 14:10 Kaffe
14:10 – 14:30 Generalforsamling

14:30 – 14:55 Kunstig intelligens for en smartere og sikrere jernbane.
Sophia Yingyu Cui og Niels Dirk Goet, Bane Nor
Jernbanen er kritisk for samfunnet, men også utfordrende å planlegge, bygge og
vedlikeholde. I denne presentasjonen presenterer vi Bane NORs satsing på KI til å
forbedre kundeopplevelsen og infrastruktur, både i forhold til effektivitet, kvalitet
og sikkerhet. Vi deler også vår visjon for fremtiden, der KI vil spille en enda større
rolle i å skape en smartere og sikrere jernbane for alle.

14:55 – 15:20 Ulovlig bygging: Kan AI fra Norkart avsløre deg? Mathilde
Ørstavik, Norkart
I Norkart jobber vi med å utvikle de beste AI-modellene for automatisk kartlegging
av bygninger fra flyfoto. Med en overflod av eksisterende kartdata befinner vi oss i
en ganske uvanlig situasjon – vi har nesten for mye treningsdata! Vår utfordringer
er derfor smart utvelgelse av data, som sikrer en robust AI for bygningsdeteksjon i
hele Norge. I innlegget får du høre om vår tilnærming til dette problemet, og får se
eksempler på hvordan AI-genererte bygningsdata kan se ut.

15:20 – 15:45 Skuddeteksjon i sanntid ved hjelp av maskinlæring. Marius
Herring, Triangula
Triangula bruker maskinlæring til å oppdage og posisjonere skudd i sanntid på
mobile enheter og smartklokker. Marius Herring deler erfaringer og innsikt fra
prosessen med å trene og implementere maskinlæringsmodeller til smarttelefoner.