I løpet av neste 12-18 måneder kommer flere operatører til å lansere 5G. Det er mye diskusjoner rundt sikkerhet. Hva er egenlig utfordringene, og hvordan løser vi disse?

Hvilke nye (eller gamle) utfordringer vil 5G innebære med tanke på sikkerhet? Vil det bli nye aspekter som må ivaretas?

Hvordan vil bransjen angripe denne situasjonen, og hva gjør operatørene, leverandørene, vertikalene og myndigheten for å være best rustet for en «alt connected verden»

Sted:

Simula (“Storstua”) 
Martin Linges vei 25
1364 Fornebu