Seminarer

1112 of 12 items

Trygg ferd i telenettet?

06.03.2013 12:00 - 16:00

Trygg ferd i telenettet? … et seminar om mobiltelefoniens sikkerhet og sårbarhet Signaleringsstormen raser som en digital Dagmar i telenettet mens kriminelle hacker seg inn på smarttelefonene, sprer virus og stjeler identiteter. Etter å ha levd flere tiår i en isolert GSM-verden, utfordres mobilbransjen av nye teknologier og brukermønstre. NUF Mobil Agenda retter søkelyset på […]

Event Details

“Over the top” tjenester

18.10.2012 11:30 - 16:00

NUF – Mobil Agenda arrangerer seminar om ”over the top” tjenester. Velkommen! Nye tjenester sprenger Mobilt Internett … Er det naturlige voksesmerter eller fare på ferde? Tjenester som Facebook og Youtube er populære over mobilt Internett, på lesebrett og avanserte mobiltelefoner. Vi ser at de nye tjenestene stiller store krav til nettet, og det hender […]

Event Details