NUF – Mobil Agenda, inviterer vi denne gang til seminar med tre ulike temaer. Vi tror ett eller flere vil fenge deg og håper på innspill på om aktuelle, fremtidige emner medlemmene ønsker vi skal gjøre å dypdykke på neste møte .

Eventet er I Moseidsalen hos Telenor, og påmelding sendes på epost til: Rune-harald.rakken@telenor.com

11.15 – 12.00:      Lett lunsj

12.00 – 12.15:      Prosjektgjennomføring i verdensklasse – Mette Solstad, CEO Teleplan Consulting

12.15 – 12.45:      Har handel med varer og tjenester fra mobilen endelig passert pilotstadiet og nærmer seg løsning for folk flest? Tor Jacobsen, CEO Valyou

12.45 – 13.15:      Har myndighetene i Norge oppnådd det de ville med sine frekvensauksjoner? John-Eivind Velure, Underdirektør Post og Teletilsynet

13.15 – 13.30:     Kaffe

13.30 – 14.00:    Megatrender og teknologiskifter i IT-landskapet. hva er offshoring og outsourcing og hvordan kan det bidra til gode og effektive løsninger? Peter Hidas, Senioranalytiker Gartner

14.00 – 14.30:     Outsourcing og offshoring. Muligheter og utfordringer. Roy Grønli, CEO Accenture Norge

14.30 – 15.00:     Outsourcing og offshoring. Muligheter og utfordringer for en Telekom-operatør. Berit Svendsen, CEO Telenor Norge

15.00 – 15.30:     Diskusjon om veien videre for Mobil Agenda.

15.30 – 16.00:      Generalforsamling

1) Er offshoring i Tele-bransjen kun et spørsmål om å redusere kostnader? Er kompetansen i Norge for dårlig, eller er den bare for kostbar? Hvilke bieffekter har offshoring?

2) Har myndighetene i Norge oppnådd det de ville med sine frekvensauksjoner ?

3) Har betaling av varer og tjenester med mobilen endelig passert pilotstadiet og nærmer seg løsning for folk flest?

Velkommen !