NUF – Mobil Agenda arrangerer seminar om ”over the top” tjenester. Velkommen!

Nye tjenester sprenger Mobilt Internett … Er det naturlige voksesmerter eller fare på ferde?
Tjenester som Facebook og Youtube er populære over mobilt Internett, på lesebrett og avanserte mobiltelefoner. Vi ser at de nye tjenestene stiller store krav til nettet, og det hender vi opplever sviktende tjenestekvalitet som følge av høy trafikk. Hva skjer når det åpne Internett møter tradisjonell, mobil telekom? I dette seminaret vil sentrale aktører besvare disse spørsmålene:
1. Er vår drøm om et velfungerende, mobilt Internett for alle, truet?
2. Mobilt Internett forutsetter samspill mellom flere aktører. Er det penger å tjene for alle?
3. Hvordan kan myndighetenes regulering bidra?
4. Bør nettkapasiteten være ’Best effort’ eller differensieres med ’Quality of services’ (tjenester med garantert kvalitet)?

Agenda:

11:30 – 11:45 Mobilt Internett- tid for nytenkning. Ericssons visjoner for et “frikoblet” mobilt bredbånd.
Aksel Aanensen, adm. dir. Ericsson Norge.
11:45 – 12:15 ” Teknologisk utvikling og innovasjon: fra lokalt og lukket til globalt og åpent?
Ragnvald Sannes, førstelektor, Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI
Foredraget tar utgangspunk i hvordan utviklingen av teknologi (IT) har vært en drivkraft til utvikling og innovasjon på andre områder. Det er gjerne slik at vi kort sikt overvurderer hvilke endringer teknologien vil medføre, mens vi systematisk undervurderer endringen på lang sikt.  Hvilke utfordringer og muligheter gir det for ulike aktører? Hvorfor er ikke utviklingsorienterte organisasjoner i stand til å drive med innovasjon? Hva kan man gjøre for å bli bedre på innovasjon?
12:15 – 12:45 Nye mobilvaner krever nye betalingsmodeller.” Anders Tillander, VP Customer market, TeliaSonera Norge.
Smarttelefoner og mobil bredbåndsvekst har ført til en enorm dataeksplosjon som krever store investeringer fra operatørene. Samtidig kommer inntektene fortsatt primært fra basistjenester. Anders Tillander, leder for privatmarkedet i NetCom, diskutererer behovet for nye forretningsmodeller.
13:00 – 13:30 “Hvordan “Mobile first” styret Googles strategi.” Jan Grønbech, adm.dir. Google Norge
13:30 – 14:00 Operatørenes utfordringer og muligheter.” Bjørn Ivar Moen, VP Product & Business Development, Telenor Norge
14:00 – 14:30 Nettnøytralitet – Hva med mobilt Internett?”, Arne Litlere, Underdirektør – Avdeling for tjenestemarked, Post og Teletilsynet
De norske retningslinjene for nettnøytralitet ble etablert i 2009. Retningslinjene er generelle, selv om hovedfokus i diskusjonene den gang var fast bredbånd. Mobilt bredbånd oppfattes i stadig større grad som et substitutt for fast bredbånd, og bruk av ”over the top”-tjenester som Skype o.l. er blitt vanligere i mobile nett. Er det spesielle utfordringer ved bruk av retningslinjene for nettnøytralitet i tilknytning til mobilt bredbånd? Foredraget vil også gå inn på arbeid som gjøres i BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) og av EU-kommisjonen mht. nettnøytralitet.
14:45 – 15:15 Bill.mrk.: Har innhold – mangler forretningsmodell”. Gunnar Stavrum, adm. dir. og sjefsredaktør i Mediehuset Nettavisen
Nettavisen opplever eksplosiv vekst i bruken av sine mobiltjenester, men annonsørene følger nølende etter og brukerbetaling har begynt forsiktig. Når vi får på plass en solid forretningsmodell, kommer nye gode tjenester. Brukerne er ivrige, innholdsmiljøene har begynt å løpe – det vi trenger nå er mer solide forretningsmodeller.
15:15 – 16:00 Paneldebatt; tema ”Nye tjenester over mobilt Internett”. Debatten ledes av Svein Therkelsen, CEO mBricks.