Kravet til mobilt bredbands kapasitet i urbane områder har økt dramatisk de siste årene. Flere og flere mobil operatører vurderer småcelle enten som hetnet-løsninger eller selvstendig deknings lag for å klare å ta unna det økte behovet. Små celle løsninger kan være basert på lisensierte frekvenser eller ulisensierte (WiFi).  Små celler er også løsningen for god innendørsdekning (moderne bygg gir dårlig penetrasjon av radiosignaler) og i det siste ser vi også at man har problemer i nyere biler. Hvordan vurderer de norske mobiloperatørene denne utviklingen: planer/utfordringer/muligheter… kan man klare seg uten?

Behovet for småceller åpner opp muligheter for andre aktører enn mobiloperatørene. I dag går en stor del av mobilt bredbånd trafikken over WiFi (hjemme, jobb, hotspots) – ser dagens fastnettoperatører en mulighet til å ta en større del av mobilt bredband trafikken? Finnes det et business case for f.eks. regionale/byer småcelle operatører?»

 

Program

11.40-11.50  «Hvorfor Småceller?» Rune H. Rækken, leder NUf – Mobil Agenda/senior group specialist, Telenor Group

11.50-12.15 «Småceller: Utfordringer og utvikling». Eivind Mikkelsen, Product Manager, Huawei (vertskap).

12.15-12.40 «Hvordan møte fremtidens deknings- og kapasitetsbehov? Er småceller løsningen? Hva gjør Telenor?» Frode Støldal, CTO Telenor Norge.

12.40-13.05 «Erfaringer med femtoceller i det norske markedet.» Heiki Neskvern, Radio System Manager, Tele2.

13.05-13.20 Kaffe.

13.20-13.45 «Er småceller også en mulighet for andre aktører slik at teknologien kan bli en trussel for mobiloperatørene?» Ola Leonhard Lobenz Rørstad, produktsjef, TDC AS.

13.45-14.10 «HetNet. Produkter, muligheter og utfordringer.» Martin Ljungberg. Strategic Product Manager, Small Cells, Ericsson.

14.10-14.25 Kaffe

14.25-14.50 «Femtoceller. Produkter, muligheter og utfordringer.» Dzmitry Reshytnik («Dima»), Consulting System Engineer Small Cells and SON, Cisco.

14.50-15.15 «Hvordan møte framtidens deknings- og kapasitetsbehov? Er småceller løsningen? Hva gjør NetCom?» Jon Chr Hillestad, CTO, TeliaSonera Norge.

15.15-15.20 Oppsummering og avslutning av seminar.

15.20-16.00 Generalforsamling.