Trygg ferd i telenettet? … et seminar om mobiltelefoniens sikkerhet og sårbarhet

Signaleringsstormen raser som en digital Dagmar i telenettet mens kriminelle hacker seg inn på smarttelefonene, sprer virus og stjeler identiteter. Etter å ha levd flere tiår i en isolert GSM-verden, utfordres mobilbransjen av nye teknologier og brukermønstre. NUF Mobil Agenda retter søkelyset på sikkerhet og sårbarhet. Hva gjør aktørene for å sikre trygge omgivelser for et samfunn som har gjort seg avhengig av mobiltelefoner?

Påmelding til rune-harald.rakken@telenor.com innen torsdag 1. mars.

Velkommen til et spennende seminar!