NUF – Mobil Agenda arrangerer fagseminar for medlemmene:

Smarttelefoner og nettbrett – hvordan forbedre brukeropplevelsen og anvendeligheten?

Tid: onsdag 20. mars kl. 11.15-16.
Sted: Moseidsalen, E-bygg, Telenor Fornebu
Vertskap: Google Norway AS.

Syv av ti nordmenn har smarttelefoner, Norge er i verdenstoppen. Vi er også i verdenstoppen for nedlasting og bruk av applikasjoner på smarttelefoner, og mediekonsum flytter seg raskt til denne plattformen.
Norske bedrifter synes i stor grad uforberedt på den nye virkeligheten. Få innholdsleverandører tilbyr nettsider tilpasset en liten skjerm, og det er vanskelig å gjøre transaksjoner via mobilplattformen. I motsetning til hva vi liker å tro, ligger Norge langt bak resten av den vestlige verden på dette området. Hvorfor er det slik? Hvilke konsekvenser får det? Og hvilke grep må tas for å bringe Norge på samme nivå som hos våre naboer?
Prognosene indikerer ti-dobling av trafikken i mobilnettene i løpet av få år. Klarer mobiloperatørene å møte kapasitetskravet, slik at tjenester levert over mobilt bredbånd vil gi gode nok brukeropplevelser når mobilen blir den primære plattformen for mediekonsum?

12:00 – 12:30 Mobile first, status mobiltilpasset innhold, konsumertrender. Forventing til tjenester. Hva må til for å komme videre?
Thomas Bering, Mobile Busniess Specialist Google Nordics.
12:30 – 13:00 Responsivt design på en plattformuavhengig løsning, for å gi bedre opplevelser i det mobile nettet.
Håkon Wium Lie, CTO Opera Software
13:15 – 13:45 Er smarttelefonen en velsignelse eller forbannelse – sett fra mobilnettet?
Stian Solberg, Head of technology, Ericsson
7 ganger? 10 ganger?  Den nyeste Ericsson Mobility rapporten viser at mobil datatrafikk vil vokse 12 ganger innen 2018. Vi ser bare starten på den enorme forvandlingen vi vil være vitne til. Hvordan i all verden skal mobilnettet kunne håndtere dette uten at kostnadene multipliseres med samme faktor eller at brukerne blir misfornøyd?
13:45 – 14:15 Digit-rapporten, norsk bredbåndspolitikk – hinder for digital verdiskapning?
Torgeir Waterhouse, direktør internett og nye medier, IKT Norge.
Bredbånd er en del av samfunnets grunnleggende infrastruktur og er en forutsetning for vellykket digitalisering av samfunnet. Sammenlignet med andre land er de norske målene for bredbåndsdekning og båndbredde lite ambisiøse og legger for dårlig til rette for utbygging.
Hva kan gjøres for å legge bedre til rette for digital verdiskapning?
14:30 – 15:00 Hvordan realisere kommunikasjon uavhengig av det underliggende nettet? Hva trengs for å gjøre digitalt innhold på mobilplattformen bærekraftig?
Helge Steen-Johnsen, prosjektdirektør Commercial Development, Telenor Digital Services.
15:00 – 15:30 Oppsummering og diskusjon

Vi tar debatten – bli med du også!