Telecom industrien går fra dedikert  HW til standard IT hyllevare
Mange fordeler, tjenester kan utvikles uavhengig av underligende HW
Går fra lang utviklingstid til svært kort utviklingstid, og stor produksjon av nye tjenester der det går sekunder mellom hver ny tjeneste lansering, der det før gikk måneder mellom hver lansering
Produksjonsplatformene blir datasentre og en får kostnadsfordelene fra IT markedet
Det er også noen utfordringer disse vil vi også belyse i seminaret

Program

12:00 – 12:10 Innledning
12:10 – 12:35 Hva er Cloud og NFV og hvorfor trenger vi det – Isabelle Tardy og Aida Omerovic Sintef
12:35 – 13:05 Cloud og NFV hos Telenor – Terje Jensen Telenor
13:05 – 13:45 Hybrid Cloud en fleksibel og optimal implementering – Tom Kristian Berg Nokia
13:45 – 14:15 Cloud og NFV sett fra en leverandør – Cesar Pinto Ericsson
14:15 – 14:30 Kaffepause
14:30 – 15:00 Cloud og NFV gir mange nye tjenester hurtigere – NN Microsoft
15:00 – 15:30 Nettverksnøytralitet NKOM – Frode Sørensen NKOM
15:30 – 15:55 Driftstekniske utfordringer med Cloud og NFV – Erik Jensen Evry
15:55 – 16:15 Generalforsamling NUF – Mobil Agenda
16:15 – 16:30 Oppsummering diskusjon