• Mobil Agenda arrangerer fagseminar for medlemmene