Tingenes Internet (IoT) har kommet opp som en av de store nye mulighetene innen Telekom bransjen og flere mobiloperatører har de siste månedene lansert NB-IoT i det eksisterende 4G-nettet .

NB-IoT, åpne plattformer, AI og også fremtidig 5G åpner opp for en helt ny verden av forretningsområder og vertikaler.

Hvilke tjenester jobbes det med i dag, og hvilke muligheter ser vi for oss fremover? Hvilke nye aktører vil komme på banen som følge av IoT og 5G.

Vil 5G være en utløsende faktor, eller er dagens teknologi godt nok?

 

11:00 – 11:30 Lett lunsj

11:30 – 11:40 Innledning

11:40 – 12:10 Dekning IoT og 5G, Bjørn Amundsen,
Telenor Telenor har bygget et 4G-mobilnett i verdensklasse og har nå også lansert NarrowBand IoT. Bjørn Amundsen vil fortelle om dekningen rundt NarrowBand IoT  samt hva som vil fremtvinge 5G-utbygging

12:10 – 12:40 Vil IoT endre teleoperatører? Ole Marius Steinkjer, Telia
Selv om vi allerede har koblet ting til internett i en årrekke, er det mange som spår en eksplosjon i IoT markedet fremover. Uavhengig om hvor estimater har truffet så langt, vil diversiteten og volumet av oppkoblede ting øke fremover. Som del av et voksende marked vil det ofte være nye posisjoner å ta. Dette kan komme fra nye typer tjenester som får tilstrekkelig volum til å bli butikk, til nye problemer som trengs en løsning.
I foredraget diskuteres noen av mulighetene og utfordringene teleoperatørmarkedet har fremover, belyst av rammevilkårene som ligger til grunn.

12:40 – 13:10 Connected cars og fremtidens mobilitet: Slik blir fremtidens transport smartere, Øystein Herland, Volvo
Teknologiutviklingen går i en voldsom fart, og bilprodusentene jobber intenst med å utvikle teknologiske løsninger og nyvinninger for å møte en oppkoblet fremtid. Øystein Herland snakker om hvor vi er i dag, og hva fremtiden vil bringe innen dette feltet.

13:10 – 13:40 IoT inntar Nordsjøen, Vegar Myklebust, Tampnet
Tampnet’s fibernettverk og LTE dekning muliggjør digitalisering i Nordsjøen. Hvordan tas dette i bruk av oljegigantene og hvilke user cases finnes der ute. Og hva med roaming?

13:40 – 14:00 Kaffepause

14:00 – 14:30 Smarte Kommuner og Byer – Telenors fokusområder og eksempler på hvordan norske kommuner og byer angriper digitaliseringen, Stein Tømmer, Telenor
Foredraget vil ta for seg hvordan norske byer og kommuner kan tilnærme seg digitalisering gjennom etablering av en tydelig strategi med tilhørende tiltaksplan. Hva er de viktigste områdene for en Smart Kommune både internt og ut mot publikum? Hvilke gevinstområder er de viktigste? Foredraget vil også belyse konkrete eksempler på hvordan Telenor i samarbeid med kommuner og byer jobber med digitalisering.

14:30 – 15:00 Digitale sensorer som redder liv, Lars Magne Hovtun, Oslo Brann og Redning
Hvordan kan brann- og redningstjenesten benytte sensorer og tingenes internett i sitt arbeid for å redde liv i branner og ulykker? Presentasjon av brannvesenets fremtidsvisjon

15:00 – 15:30 Mobilnett og NB-IoT i kommunal helse- og omsorgstjeneste, Johan Ivarson, Provel AS
Selv om det ikke er så lenge siden, har nå bruken av mobilnettet kommet for fullt innen den kommunale helse og omsorgstjeneste. Men hvor langt har det egentlig kommet, hva er det mobilnettet og de ulike plattformene brukes til, og hvilke nye muligheter kommer med NB-IoT?

15:30 – 16:00 Consumer eSIM end user take-up flows, Björn Hjelt, Telia Company
Managing opportunities and challenges for eSIM in consumer devices such as connected watches or tablets. What is the state of the industry, and what still requires work?

16:00 – 16:10 Oppsummering