Vi inviterer med dette til fagseminar for medlemmer: ” 5G – Hvilke tekniske utfordringer vil vi møte ved introduksjon av 5G. Hvilke strategier ser leverandører og operatører for seg”

Vi har satt sammen en spennende serie med foredrag som vil dekke flere aspekter rundt introduksjon av 5G.

Seminaret er gratis for alle medlemmer. Vennligst distribuer internt i din bedrift

Tid: Tirsdag 12. juni 2018 Kl. 11:15 – 16:00

Sted: Microsoft, Lysaker torg 45

  • 5G nærmer seg med stormskritt. Hele Telekom bransjen fordereder seg, men hvilke utfordringer ser man for seg
  • Hvilken strategi legger operatørene
  • Hvordan går det med standardisering
  • Hvilke konkrete initativ er alleredet i gang
  • Hvordan legger myndighetene til rette for frekvenser

Agenda

11:15 – 12:00 Lett lunsj

12:00 – 12:10 Innleding

12:10 – 12:40 Frekvenser til 5G – status i Norge og internasjonalt, Jon Eivind Velure NKOM
Frekvensregulering og hvilke frekvensområder som planlegges til 5G nasjonalt/internasjonalt

12:40 – 13:10 Standardisering R15, Rune Harald Rækken Telenor
Hva er status på R15, den viktigste forutsetningen for å virkelig komme i gang med utvikling/utrulling av 5G

13:10 – 13:40 5G Vinni, Pål Grønnsund Telenor
Telenor har sammen med flere leverandører startet innovasjonsprosjektet 5G Vinni med støtte fra EU ICT-17. Hvilke ambisjoner og mål har Telenor rundt prosjektet

13:40 – 14:00 Kaffepause

14:00 – 14:30 Transport Network v2.0, Robert Halvorsen Telia Norge
Telia har i media uttalt en klar målsetning om å gjøre seg mindre avhengig av leide  transportnettforbindelser. Telia vil her presentere noen tanker om sin nye nettverksstrategi og hvordan dette vil legge til rette for fremtidig 5G nett, samt gjøre norske mobilnett mer robuste.

14:30 – 15:00 Transmisjon 5G, Jørn Jenssen Nokia
5G Any Haul – sett fra et fast aksess perspektiv

15:00 – 15:30 Dekning og frekvenser 5G, Petter Aglen Telenor
Telenors planer rundt 5G dekning og samspillet med eksisterende 4G

15:30 – 15:40 Oppsummering

15:40 – 16:10 Generalforsamling
Oppfordrer alle medlemmer til å stille på Generalforsamling, og valg av nytt styre