Tema for dagen vil være: “5G – Hvilke tjenester vil drive utviklingen, og hvilke behov skal 5G dekke”

Mer informasjon kommer snart